Sportovní areál sídliště E. Beneše, Prostějov

Výstavba bytových domů

Provádíme výstavu rodinných a bytových domů na území celé České republiky.

prohlédnout

Stavíme občanské stavby

Naše společnot patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje s působností po celé České republice.

prohlédnout

Výstavba velkých průmyslových objetů

Součástí našeho výrobního programu je výstavba průmyslových staveb a zařízení. Od projektu až po realizaci.

prohlédnout

Součástí stavby sportovního areálu bylo provedení stavebních prací na úpravě travnatého hřiště, vybudování nového objektu šaten...

Investor: Město Prostějov, Nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Finanční objem: 49,1 mil. Kč bez DPH

Zahájení stavby: červen 2009

Dokončení stavby: listopad 2009

... výstavba tribuny, vybudování rozšířeného tréninkového hřiště, vybudování parkoviště a objektu pokladen.

POZEMSTAV Prostějov, a. s.

Společnost s působností na celém území naší republiky a dnes patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje.

POZEMSTAV Prostějov, a. s. je společnost s působností na celém území české republiky a dnes patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje.

Naše společnost staví rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, nákupní centra, školy, sportovní objekty, stavby pro energetiku, průmyslové budovy, komunikace a zpevněné plochy, inženýrské sítě.