Provádíme výstavu rodinných a bytových domů na území celé České republiky.

 • Rodinné domy
 • Řadové bytové domy
 • Luxusní rodinné domy

Naše společnot patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje s působností po celé České republice.

 • Administrativní budovy
 • Nákupní centra
 • Školy a školky
 • Sportovní objekty

Součástí našeho výrobního programu je výstavba průmyslových staveb a zařízení. Od projektu až po realizaci.

 • Stavby pro průmysl
 • Stavby pro výrobu
 • Logistická centra
 • Energetické stavby

Výstavba od rodinných domů až po velké průmyslové stavby

Firma POZEMSTAV Prostějov, a.s. provádí stavby v lokalitách Prostějov, Praha, Brno, Vyškov, Olomouc, Otrokovice, Kroměříž, Hulín, Blansko, Jihlava, Kojetín, a v dalších menších obcích Středočeského kraje a na Moravě. Z toho na zakázkách v Praze realizujeme v současnosti asi 40% své kapacity

Výrobní a technické zařízení firmy je na takové úrovni, že můžeme bez problému realizovat ty nejnáročnější zakázky v oblasti pozemního stavitelství.
Základní materiál a suroviny potřebné k provedení jednotlivých zakázek odebíráme od specializovaných firem, které jsou nejblíže od lokality výstavby a které vydávají na předepsané materiály atesty.

Výstavba bytových domů

Provádíme výstavu rodinných a bytových domů na území celé České republiky.

prohlédnout

Stavíme občanské stavby

Naše společnot patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje s působností po celé České republice.

prohlédnout

Výstavba velkých průmyslových objetů

Součástí našeho výrobního programu je výstavba průmyslových staveb a zařízení. Od projektu až po realizaci.

prohlédnout
Nádstavba ZŠ a MŠ J.Železného v Prostějově

Nádstavba ZŠ a MŠ J.Železného v Prostějově

Dispozice: Nádstavba pavilonu C byla realizována pro zvýšení kapacity ZŠ. Současně bylo vybudováno nové požární schodiště a výtah

Datum uknčení stavby: 9 / 2018

Datum ukončrní: Statutární město Prostějov m2

Zastavěná plocha: 25 299 tis. Kč m2

Výška hřebene střechy: 5 / 2018 m

Sklon střechy: 9 / 2018°

Ostatní:

Prohlédnout
Chráněné bydlení v Lužici, Uničově a Šternberku

Chráněné bydlení v Lužici, Uničově a Šternberku

Dispozice: Novostavba 4 bezbariérových komunitních objektů pro sociální účely, vnitřní vybavení, přípojky inž. sítí, oplocení a zpevněné plochy

Datum uknčení stavby: 8 / 2014

Datum ukončrní: Olomoucký kraj m2

Zastavěná plocha: 26 179 tis. Kč m2

Výška hřebene střechy: 8 / 2013 m

Sklon střechy: 8 / 2014°

Ostatní:

Prohlédnout
Logistický areál Feico, Prostějov

Logistický areál Feico, Prostějov

Dispozice: Novostavba jednopodlažní skladovací haly, administrativní budovy, zpevněných ploch, sadových úprav, příslušných inženýrských sítí a jejich přípojek.

Datum uknčení stavby: květen 2006

Datum ukončrní: SPEDITION FEICO spol. s r.o., Kojetínská 1, 796 01 Prostějov m2

Zastavěná plocha: 51,1 mil. Kč bez DPH m2

Výška hřebene střechy: září 2005 m

Sklon střechy: květen 2006°

Ostatní:

Prohlédnout
Přístavba a rekonstrukce autosalonu v Prostějově

Přístavba a rekonstrukce autosalonu v Prostějově

Dispozice: V rámci přístavby byla zvětšena prodejní a výstavní plocha o cca 115 m2 a přístavba mechanické dílny se zvedacím zařízením o cca 86 m2. Vše za provozu

Datum uknčení stavby: 12 / 2015

Datum ukončrní: PV-AUTO Prostějov, s.r.o. m2

Zastavěná plocha: 7 881 tis. Kč m2

Výška hřebene střechy: 8 / 2015 m

Sklon střechy: 12 / 2015°

Ostatní:

Prohlédnout
Novostavba areálu fy LINDE GAS a.s. v Prostějově

Novostavba areálu fy LINDE GAS a.s. v Prostějově

Dispozice: Novostavba prodejního a skladovacích objektů, zpevněné plochy, oplocení, vjezdové brány

Datum uknčení stavby: 11 / 2016

Datum ukončrní: Linde Gas a.s. m2

Zastavěná plocha: 5 710 tis. Kč m2

Výška hřebene střechy: 9 / 2016 m

Sklon střechy: 11 / 2016°

Ostatní:

Prohlédnout
Rekonstrukce zdravot. zařízení Medihope

Rekonstrukce zdravot. zařízení Medihope

Dispozice: Stavební úprava a změna užívání objektu na zdravotnickém zařízení Medihope. Rekonstrukce stávajících prostor ke zřízení vyšetřovny magnetické rezonance.

Datum uknčení stavby: březen 2010

Datum ukončrní: MEDIHOPE s.r.o., Dobšická 1810/33, 193 00 Praha 9 m2

Zastavěná plocha: 11,1 mil. Kč bez DPH m2

Výška hřebene střechy: leden 2010 m

Sklon střechy: březen 2010°

Ostatní:

Prohlédnout
Polyfunkční dům na ul. Újezd v Prostějově

Polyfunkční dům na ul. Újezd v Prostějově

Dispozice: Přestavba budovy školní jídelny na polyfunkční dům

Datum uknčení stavby: 11 / 2012

Datum ukončrní: MPS Development s.r.o. m2

Zastavěná plocha: 17 763 tis. Kč m2

Výška hřebene střechy: 5 / 2012 m

Sklon střechy: 11 / 2012°

Ostatní:

Prohlédnout

POZEMSTAV Prostějov, a. s.

Společnost s působností na celém území naší republiky a dnes patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje.

POZEMSTAV Prostějov, a. s. je společnost s působností na celém území české republiky a dnes patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje.

Naše společnost staví rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, nákupní centra, školy, sportovní objekty, stavby pro energetiku, průmyslové budovy, komunikace a zpevněné plochy, inženýrské sítě.

Odborné certifikáty

Firma POZEMSTAV Prostějov, a.s. vlastní certifikáty potvrzující zavedení a shodu systému managementu kvality, zavedení a shodu systému environmentálního managementu a zavedení a shodu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

více informací