Tisková prohlášení

Výstavba bytových domů

Provádíme výstavu rodinných a bytových domů na území celé České republiky.

prohlédnout

Stavíme občanské stavby

Naše společnot patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje s působností po celé České republice.

prohlédnout

Výstavba velkých průmyslových objetů

Součástí našeho výrobního programu je výstavba průmyslových staveb a zařízení. Od projektu až po realizaci.

prohlédnout

Reakce na sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o pokutě udělené společnosti POZEMSTAV Prostějov, a.s. za údajné kartelové dohody o stavebních zakázkách.
28. března 2019

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) udělil společnosti POZEMSTAV Prostějov, a.s. a dalším 8 subjektům působícím na trhu pozemního stavitelství pokutu za údajné kartelové dohody v oblasti veřejných zakázek. Rozhodnutí se týká veřejných zakázek, které proběhly již před téměř 10 roky. Společnost považuje rozhodnutí a závěry ÚOHS za nesprávné a nezákonné a bude se proti nim bránit soudní cestou.

Společnost zejména vytýká ÚOHS, že rozhodnutí opřel pouze a výhradně o své domněnky a spekulace. ÚOHS v rámci řízení neshromáždil ani jeden přímý důkaz, který by společnost usvědčoval z protiprávního jednání, a naopak ignoroval důkazy, které společnost uváděla na svou obranu. Společnost v této souvislosti zdůrazňuje, že vedle ÚOHS její jednání prověřovala též Policie ČR. Ta, na rozdíl od ÚOHS, nezjistila na základě shodných podkladů žádné porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a řadu dalších argumentů jsme přesvědčeni, že nezávislý soud rozhodnutí ÚOHS zruší.

Milan Grmela
statutární ředitel

POZEMSTAV Prostějov, a. s.

Společnost s působností na celém území naší republiky a dnes patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje.

POZEMSTAV Prostějov, a. s. je společnost s působností na celém území české republiky a dnes patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje.

Naše společnost staví rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, nákupní centra, školy, sportovní objekty, stavby pro energetiku, průmyslové budovy, komunikace a zpevněné plochy, inženýrské sítě.